Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Дмитрук Ірина Василівна, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», і розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://lviv.profielectro.com" (далі - "Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в рядках та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - моделі, аксесуари, запчастини, розхідники, комплектуючі та супровідні предмети;
"Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "про електронну комерцію", засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» - компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» - фізична особа, що уклала із Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.


Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений та наявний на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (телефоном або електронною поштою).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення
Передплатою

5.1. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок (IBAN) в гривнях.

5.2. При не надходженні коштів через 24 години з часу оформлення замовлення, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, куплених в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де відбувається видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

Права та обов'язки сторін:
7.1. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору ( не пізніше 24 годин з моменту оформлення на сайті )
7.3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;
оформити електронний договір;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

зміну виробником зовнішнього вигляду Товару;
за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару - виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;


8.3. Покупець, використовуючи надання йому доступу до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, вчинену його діями (особливо, якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для дотримання цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів. Ніякої компенсації, штрафів та неустойки Продавець Покупцю не виплачує.

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://lviv.profielectro.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної під час оформлення замовлення. При оформленні замовлення та подальшої оплати товару Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару за ініціативою Покупця.

Термін дії договору
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію заключити такий договір, відповіді про прийняття цього пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.